Hướng dẫn viên Aerobic thiếu nhi (AEROBIC KIDS) 2024 cấp chứng chỉ

Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức lý thuyết và thực hành giảng dạy aerobic kids (aerobic thiếu nhi khối mầm non tiểu học)
Đất Nam Aerobic
0 Đánh giá 47 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • HỌC TRỰC TUYẾN QUA BÀI GIẢNG BẤT KỂ THỜI GIAN RẢNH NÀO
 • CHỦ ĐỘNG LINH HOẠT THỜI GIAN BẮT ĐẦU VÀ KẾT THÚC
 • CÓ NHÓM HỌC TẬP RIÊNG ĐỂ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
 • THI SÁT HẠNH TRỰC TUYẾN KHÔNG MẤT THỜI GIAN ĐI LẠI
 • CHỨNG CHỈ ĐƯỢC GỬI VỀ TẬN NƠI KHI HOÀN TẤT KHÓA HỌC

Giới thiệu khóa học

LÝ THUYẾT:

 1. QUY TRÌNH GIẢNG DẠY LÊN LỚP MÔN AEROBIC THIẾU NHI
 2. PHƯƠNG PHÁP BIÊN SOẠN BÀI AEROBIC THIẾU NHI
 3. PHƯƠNG PHÁP HUÁN LUYỆN THI ĐẤU
 4. KẾ HOẠCH GIÁO ÁN GIẢNG DẠY KHỐI MẦM NON CHI TIẾT 
 5. ĐIỀU LỆ THI ĐẤU CÁC GIẢI

THỰC HÀNH:

 1. BÀI KHỞI ĐỘNG 
 2. BÀI CĂN CƠ
 3. 25 BÀI MẪU TRỌN CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
 4. CÁC BƯỚC CƠ BẢN AEROBIC
 5. CÁC TƯ THẾ THỂ DỤC
 6. CÁC KIỂU TAY
 7. HUẤN LUYỆN ĐỘI HÌNH
 8. BÀI THI ĐẤU MẪU
 9. BÀI QUY ĐỊNH

 

Nội dung khóa học

 • Bài 1: LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN MÔN AEROBIC
 • Bài 2: PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY AEROBIC
 • Bài 3: TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY AEROBIC
 • Bài 4: CÁC BƯỚC CƠ BẢN
 • Bài 5: PHƯƠNG PHÁP BIÊN SOẠN
 • Bài 6: CÁC TỐ CHẤT THỂ LỰC
 • Bài 7: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ GIÁO ÁN MẦM NON CHI TIẾT NĂM HỌC 2023-2024
 • Bài 8: ĐIỀU LỆ THI ĐẤU
 • Bài 9: ĐỘI HÌNH
 • Bài 10: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỘ MÔN AEROBIC TRONG TRƯỜNG HỌC
 • Bài 11: CÂU HỎI ÔN TẬP
 • Bài 12: BÀI KHỞI ĐỘNG MẪU 04:07
 • Bài 13: CÁC BƯỚC CHÂN CƠ BẢN 04:28
 • Bài 14: 7 BƯỚC CƠ BẢN 15:32
 • Bài 15: CÁC KIỂU TAY CƠ BẢN 01:43
 • Bài 16: BA BƯỚC QUY ĐỊNH MẦM NON 04:16
 • Bài 17: BÀI CĂN CƠ THẢ LỎNG 08:47
 • Bài 18: BÀI MẪU MẦM NON 05:47
 • Bài 19: BÀI MẪU TIỂU HỌC 05:42
 • Bài 20: PHÂN TÍCH BÀI THI ĐẤU 02:27

Thông tin giảng viên

Đất Nam Aerobic
110 Học viên 6 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

3.000.000 6.000.000 -50%
Thời gian ưu đãi còn 30 ngày
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 52 phút
Giáo trình: 20 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC